Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 • Dit zijn de algemene voorwaarden (“algemene voorwaarden”) van VHKL V.O.F. (“VHKL”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website van VHKL worden geplaatst.
 • Door het plaatsen van een bestelling gaat u uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de door u geplaatste bestelling en verklaart u kennis te hebben van de inhoud daarvan.

ARTIKEL 2: CONTACTGEGEVENS VHKL

Naam: VHKL VOF
Maatschappelijke zetel: Koningsspoor 1323994 AG Houten, Nederland
Afleveradres voor het retourneren van producten: Koningsspoor 132, 3994 AG Houten, Nederland
Telefoon nummer: +31 617618288
E-mailadres: support@vhkl.nl
Kamer van koophandelnummer: 80600824
VAT registratie nummer: NL861731402B01

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST, PRIJS & BETALING

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer u een bestelling plaatst via de website en VHKL u een bevestiging van uw bestelling per e-mail heeft gestuurd.
 2. VHKL behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als:
  • De door u ingevulde gegevens niet juist of volledig zijn en indien VHKL aan de juistheid van deze gegevens twijfelt;
  • U heeft een eerdere betalingsverplichting niet nagekomen;
  • U heeft de levering van een eerdere bestelling niet geaccepteerd en/of u heeft een eerdere bestelling niet opgehaald;
  • Het door u opgegeven afleveradres bevindt zich in een land waar VHKL niet bezorgt.
 3. VHKL zal u zo spoedig mogelijk informeren indien zij uw bestelling niet accepteert.
 4. De prijs die op het moment van betaling op de website wordt vermeld, is een totaalprijs van alle producten, inclusief verzendkosten en belastingen die van toepassing zijn in de Europese Unie.
 5. Om je bestelling te betalen, kun je kiezen voor een van de betaalmogelijkheden die VHKL aanbiedt.
 6. VHKL kan niet aan een aanbod op haar website worden gehouden indien je redelijkerwijs kunt begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, zoals een ongewoon lage prijs. Wij verzoeken u contact op te nemen met VHKL als u twijfelt over de juistheid van een aanbieding.

ARTIKEL 4: LEVERING

 1. VHKL zal haar best doen om uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te leveren, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de datum van aankoop. De op de website van VHKL aangegeven levertijden zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan VHKL bekende omstandigheden en kunnen door externe factoren, zoals de gekozen betaalwijze, de wijze van transport en interne beschikbaarheid. De leveringsdata kunnen ook wijzigen als u wijzigingen aanbrengt in uw bestelling.
 2. U bent verplicht al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van u verwacht mag worden om VHKL in staat te stellen uw bestelling op tijd te leveren. Indien u niet meewerkt zoals beschreven in dit artikel 4 lid 2, behoudt VHKL zich het recht voor de producten niet te leveren.
 3. Je bestelling wordt afgeleverd op het afleveradres of afhaalpunt dat je hebt aangegeven op de website van VHKL.
 4. Het eigendom van de bestelde producten gaat op u over op het moment dat VHKL uw betaling voor de door u bestelde producten heeft ontvangen.
 5. VHKL zal zich inspannen om de door u bestelde producten compleet en in goede staat af te leveren. Indien de geleverde producten niet compleet of beschadigd zijn, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze supportdesk.

ARTIKEL 5: GETROUWE REPRODUCTIE & LEVENSDUUR

 1. VHKL zal haar uiterste best doen om de producten op haar website zo getrouw mogelijk weer te geven. Indien u van mening bent dat het door u bestelde product niet overeenkomt met de weergave op de website – op het moment dat het product wordt besteld – kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht. In artikel 6 van deze algemene voorwaarden staat beschreven hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
 2. De levensduur van de producten die VHKL op haar website aanbiedt, is afhankelijk van het materiaal van het product en de manier waarop en de intensiteit waarmee je het product gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de producten hun langste levensduur en de hoogste kwaliteit behouden, is het belangrijk om de instructies en wasvoorschriften in acht te nemen.

ARTIKEL 6: AFKOELINGSPERIODE & HERROEPINGSRECHT

 1. Als u de overeenkomst wilt intrekken, kunt u dat op alle mogelijke manieren doen. U bent vrij om te gebruiken ons modelformulier en stuur het naar ons terug. Voor uw gemak kunt u ook inloggen om uw retour te registreren. Retourneer het artikel/de artikelen zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag nadat u gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht. Het betreffende product of de betreffende producten kunnen worden verzonden naar het in artikel 2 genoemde adres voor retournering van producten.
 2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Dit betekent dat alle artikelen worden geretourneerd in dezelfde staat waarin ze zich bevonden bij ontvangst; de artikelen mogen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen zijn (behalve om het artikel te passen) en eventuele labels of tags moeten intact zijn.
 3. Indien een product in aanmerking komt voor restitutie, zal VHKL het voor het product betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product terugstorten op het door jou gebruikte bankrekeningnummer.
 4. Je krijgt het totaal betaalde bedrag (exclusief de standaard verzendkosten) teruggestort. Als je een of meer artikelen van je oorspronkelijke bestelling retourneert en de totale waarde van de overige artikelen onder de drempel van € 100 komt, brengen we je verzendkosten in rekening met wederzijds effect. Dit doen we door het aankoopbedrag van het/de artikel(en) die je hebt geretourneerd minus de verzendkosten terug te betalen. 
 5. Het herroepingsrecht wordt niet beperkt door de retour-/ruilvoorwaarden die u via de website kunt raadplegen 
  http://www.vhkl.nl/pages/retouren
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende soorten overeenkomsten:
  • Overeenkomsten voor de levering van goederen die gepersonaliseerd zijn.

ARTIKEL 7: PRIVACY

 1. VHKL gaat zorgvuldig om met uw gegevens. U kunt de privacyverklaring raadplegen op onze website.

ARTIKEL 8: KLACHTENPROCEDURE

 1. We zullen ons best doen om het bestel- en leveringsproces zonder problemen te laten verlopen. Mocht je toch een klacht hebben, dan kun je contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.
 2. We streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de tussen VHKL en u gesloten overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
 2. De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd indien een geschil niet in der minne kan worden opgelost.

ARTIKEL 10: WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. VHKL kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn alleen van kracht indien de gewijzigde versie op de website van VHKL is gepubliceerd. Wij verwachten dat u bij de aankoop van producten op de website de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt.

ARTIKEL 11: CADEAUBON

Fysieke cadeaubonnen kunnen worden gekocht en ingewisseld op VHKL.nl. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

ARTIKEL 12: OVERIGE INFORMATIE

GEEFT TERUG

Als je een bestelling retourneert die met een cadeaukaart is betaald, wordt de terugbetaling op de cadeaukaart verrekend. .

PROMOTIES

Actie-aanbiedingen of kortingen zijn niet van toepassing op de aankoop van cadeaubonnen.

VERLOREN OF GESTOLEN CADEAUBONNEN

Helaas kunnen verloren of gestolen cadeaubonnen niet worden vervangen.

Laatst bijgewerkt: november 2020